The Riddle of Life

Lives Gåde - akt 2: Amanti - Kapitel 9 (Maat) - akt 3: De udøendes magt - Kapitel 10 (Liv og død)

13 spillegang

Kapitel 9 (Maat) Forsat:
Osiris, Horus og karaktererne kommer frem til den fjerde port der føre ind til Amanti. Endnu en portvogter bliver bekriget imens der bliver løst gåder. Meni beskytter Horus, men bliver til sidst slået så hans ka går i opløsning og bliver sendt ud i sjælehavet. Han må finde tilbage til Amanti. Til sidst får de kæmpet sig til den 12 port og får åbnet den.
Inde i Amantis haller ser de en hal med 42 sæder. Osiris sætter sig på en trone og karaktererne og Horus gør det samme.
De møder Maat der venter på dem ved en afgrund hvor et monster bor. Monsteret bliver kaldt Ammit. Maat vejer deres hjerter og dømmer at de kan forsætte med at at eksistere. Kun Chisisi bliver dømt hård da han ikke har et hjerte.
Intef får Osiris til at overbevise Nekebt om at hun skal lade Intef komme op til Amanti plateauet bag hendes rædde.
Meni bliver fundet afAnubis og bliver sejlet til Aaru og Amanti. Meni bliver også fundet ren af Maat og finder sit sæde i salen med de 42 troner. Høvdingen af Zau, Nieth kommer til Amanti. Isis besøger dem i Amanti, men rejser igen.
Heq-Kas magi der skjuler karaktererne for devinations-magi begynder at forsvinde. Der opstår en længere samtale om hvad det betyder. Karaktererne beslutter de vil genopstå og vække deres khat tilbage i Khem. Når de er genopstået vil karakterene samles i Nedre-Khems hovedstad Zau. Nieth siger de er velkommen der. Zau skulle være sikker fordi den ligger i Nil-deltaget. Set har endnu ikke indtaget deltaget og de byer der ligger der.

Akt 3: De udøendes magt – Kapitel 10 (Liv og død) Begynder:
Intef genopstår i Nebetahs kælder. Samme med Nebetah rejser han imod Zau.
Talak genopstår iAnkas hule. Efter noget tid finder han nogle handelsfolk der fragter ham imod Horis by. Horis by hvor Meni khat er skjult tæt ved i Meretsegers hule.
Heq-Ka genopstår i bunden af kløften nær hans tempelgrotte i Gerza området. Med stor opmærksomhed bliver han bragt til hans tempel af de lokale.
Chisisi genopstår i Necras hule. Kort efter bliver han opsøgt af hans søn Sekani der fortæller om at bubastierne er ved at blive udslettet af Set.
Meni opholder sig i Amanti. Imens ser han Horus prøve at lave et våben ud af portvogternes 12 knive. Et våben der skal dræbe Set.

(+10XP)

Comments

larsrune larsrune

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.