Guder

Guder
Kort forklaring af Egyptens guder. De guder der ikke er beskrevet her er endnu ukendte, tilbedt blandt meget få eller er ikke opstået endnu.

Ra
Solguden og ses af mange som den mægtigste af alle.
350px-Re-Horakhty.svg.png

Nut
Himmelguden. Moder til Osiris, Isis og Nephthys.
350px-Nut.svg.png

Geb
Jordens gud. Fader til Osiris, Isis og Nephthys.
geb-e1359062119712.jpg

Osiris (Asar)
Herskerguden der bor i Abydos sammen med hans søster og kone Isis. Styrer Egypten religiøse liv fra Abydo og blander sig engang imellem i De to Rigers byers selvstyrer. Er barn af Nut og Geb. Fader til Horus.
500px-Standing_Osiris_edit1.svg.png

Isis (Eset)
Troldkvinde og idealet for de fleste Egyptiske kvinder. Er gift med sin bror Osiris. Er barn af Nut og Geb. Moder til Horus.
466px-Isis.svg.png

Nephthys (Nebt-Hut)
Troldkvinde der hjælper Osiris og Isis med at styrer landet. Er barn af Nut og Geb.
220px-Nepthys.svg.png

Horus (Heru)
Ideal for de fleste krigere og andre folk der lever af kamp. Siges at han kan kan transformer sig om til en falk. Er barn af Osiris og Isis. Idoler til Horus er typisk en falk.
448px-Horus_standing.svg.png

Hathor (Hwt-hr)
Bliver tilbedt som moder til alt liv og der er ofte højtider med dans og sang til hendes ære. Idoler til Harthor er typisk en kalv.
434px-Hathor.svg.png

Anubis (Anpu)
Mindre tilbedt mandling gud. De dødsbeskytter. Idoler til Anubis er typisk en ørkenulv.
478px-Anubis_standing.svg.png

Thoth (Dhwty)
Næsten ukendt gud. Mandlig gud der tilbedes for at få visdom og insight. Idoler til Thoth er en Ibisfulg.
531px-Thoth.svg.png

Ptah
Mandlig mytisk gud der bliver knyttet til retfærdighed, arkitektur og håndværk.
498px-Ptah_standing.svg.png

Wadjet
Kvinde slange og gud for Nedre Egypten.
Wadjet.jpg

Nekhbet
Kvinde grib og gud for Øvre Egypten.
Nekhbet.gif

Sobek
Krokodile gud.
402px-Sobek.svg.png

Guder

The Riddle of Life larsrune larsrune