The Riddle of Life

Lives Gåde - akt 1: Mørket Kommer - kapitel 1: Slangeøjne
Første spillegang

Høvdingen He-Kebt afholder en fest i hans by der ligger ca. 50km nord fra Tjenu. (By 11 på Khem kortet.)

Osiris loyale krafter flokkes om høvdingens by af forskellige grunde.
Det større opbud af prominente person skaber masser af liv i byen. Der bliver handlet og generelt snakket med lokalbefolkningen. He-Kebt er kendt som en brutal høvding og i byens gader, hænger der flænset lig, men hverdagen forsætter trods en trykket stemning i byen.
Arvingen til Tjenu, Meni kommer først til høvdingens gård. Der næst Intef og Talak. Til sidst kommer Hep-Ka. Chisissi holder øje med høvdingen gård for noget tid.

He-Kept siger han har slået mange ihjel fordi nogen prøver at ødelægge hans magt. Folk der er blevet korrumperet af Apopis gift.

Hep-Ka ser magiske tegn på gården der skal beskytte imod det fremmede. Ånder, skifter, magi og andet. Mystikeren ser også at de fleste tegn er ødelagte med vilje.

He-Kebt invitere gæsterne med til at ofre til Horus og Osiris i byens tempel. Høvdingen ofre en elfenbenskniv.

Der efter invitere høvdingen til jagt. Den der kan jager det bedste bytte vil få lov at varme hans førstekone denne nat.
Meni nedlægger en gazelle imens resten af jagtholdet forsætter og i nogen tilfælde for dræbt en gazelle. Talak ser en gylden-gazelle han undlader at dræbe. Han jager i stedet en såret gazelle og falder i en slangehule. Han får kæmpet sig ud af hulen men med slangegift i blodet. Han helbreder sig selv med Hathors berøring.
Hep-Ka ser ind i hulen og ser at der er en guldstatue. Kan ikke se hvad den forstiller fra hans udsyn.
Dernæst for jagtholdet røget slangerne ud af hulen med oile og tørv. De ser hvad statuen ligner. Det er klart en fremmede Gud. Statuen er lavet afsolid guld og dens hoved er et fremmed dyr. Måske et monster fra det hensiddes. Den holder en mærkenligt stav i hånden der ender ud i samme monsterhoved.
Jagtholdet ser idolet som et ildevarsenene tegn. Især efter Chissisi har sluttet sig til jagtholdet. For Chissisi fortæller at en profet har fortalt at høvdingen er forgiftet af Apopis gift og at Apopis er vågnet fra dybet. Chissisi siger også at det er et væsen af natten der ejer idolet. Et væsen der kan lave sig om til en enorm cobra.
De skynder sig tilbage. Imens går solen ned.

Jagtholdet vender tilbage til Hep-Ka’s gård og festen begynder.

(+4XP)

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.