The Riddle of Life

Lives Gåde - akt 1: Mørket Kommer - Kapitel 5 (Arm og fallos) forsat
ottende spillegang

De rejser afsted på Talaks nilbåd, for at finde og hente Osiris arm og fallos. Kun ved at skaffe Osiris 12 kropsdele kan gudinderne bringe Osiris tilbage fra de døde og måske derved også rædde Horus da hersker guden vil bringe viden med fra de dødsverden, Duaten.

På deres rejse imod over-Khem ser de krig og mennesker på flugt. Især da de kommer til Kurna.
Ved mordstedet for Osiris død, ser de tusinde af spøgelser.

Nord for Abydos sætter de Nieth, Hebtit, Pwe-Geb og der udover 2 andre Bubastis og 2 af slangefolket af. Chisisi for ud af en af Bubastierne, at de skal skaffe en del af Osiris torsor.

De forsætter deres rejse og ser at Set har fået magt over øvre-Khem.

Talak siger han vil tale med en af krokodillefolket ved navn Anka. Efter Luny finder de Anka’s hule dybt inde i et vådområde. Turen der ind er hård, men efter et kort hvile kan de klare at svømme ned til Anka’s hule og snakke med albino krokodillen.
Anka fortæller om mangt og meget. Er ibland om Hapi. Nilens gud, der taler i gådefuldt og kaotisk. Måske guden vil fortælle hvor Osiris fallos er.

Inden Nekebt og Nekhen ser de også i det fjerne, Skorpion Kongens førsteslag imod en høvding der prøvede at stoppe kongen. Det ses som et blegt skær i det fjerne. Lidt på samme måde som Osiris mordsted.

De ankommer til Nekebt hvor de ligger til ved den nordligehavn. Efter en længere diskussionen og nogle undersøgelser af byen, beslutter de at opsøge Nurieth. Bubastien der skulle have Osiris arm. De finder kattens hus og aftaler at dræbe en besat handelsmand ved navn Kri for Nurieth, for tilgengæld at få Osiris arm.

De sejler over til Nekhen på den modsatte side af Nilen for at dræbe handelsmanden der bor syd for bymuren i en teltby.
Da natten falde på sniger de sig ind i teltbyen og dræber den besatte handelsmand. Kri dør ved Heq-Ka manifestere Ra lys og skyder manden med lyset. Da de er opdaget af andre fra teltbyen skynder de sig væk. Da de kommer til Talaks båd, ser de på den modsatte side af Nilen at Nekebt er under angreb fra løvefolket som er anført af Ra opstigning og nedgang. Menu og Bakhu. Løvetvillingernes lyser med Ra’s lys som får slagmarken til at være dækket af lys.
De får sejlet over til Nekebt hvor folk flygter fra byen. De kommer ind i byen og finder mange relikvier i Nurieths hjem. Heriblandt Osiris arm.

Efter dette opsøger de Set’s tempel som er Ta-urt’s tilholdsted. Løvefolket har ransaget stedet og har ikke fundet Ta-Urt. Menu og Bakhu mener Ta-Urt jager Gebtu i den østligeørken. De har brug for at finde Gebtu da han har noget de skal bruge. Nok Osiris hoved.
Inden løverne rejser ud i østørkenen laver Menu, Bakhu og Meni en ed om at samle Khem under en stærk menneske leder. Gerne Meni som Khems leder eller rådgiver til denne.

De forlader Nekebt og begynder deres rejse imod Abu for at finde Osiris fallos.

(+7 xp)

View
Lives Gåde - akt 1: Mørket Kommer - Kapitel 4 (Templet af guld og slanger) / Kapitel 5 (Arm og fallos)
Syvende spillegang

Karakterene bevæger sig tunneler og gange for at finde frem til gudernes fangeskab. De høre kampskrig og finder en kamp mellem Osiris Liga og Set folk. En kæmpe slange dræber i vildskab, men bliver dræbt af Chisisis lysende pil.

Efter kampen finder de frem til fængslet for guderne. Nephthys, Isis og Horus er fanget et lommerige der er fyldt med grotæske slangeåndet. Horus ligger for døden. Synet af lommeriget er skrækindjagende. Udover guderne er salen fyldt med skikkelser fra Osiris Liga.

Seterpenre, en af Set følge ligger staget på et bord og de mest indsigtsfulde af Osiris Liga begynder at bruge væsenets blod til at opløse gudernes fangeskab.
Imellemtiden er Sets styrker ved at samle sig om salen hvor guderne er fanget. Kort efter bryder kamp ud.

Kampen er voldsom og blodig. Der er mange døde på hver side. Seterpenre kommer fri af sin staget tilstand på en slangevæsen fra gudernes fangeskab kommer fri. Seterpenre forsvinder ud i den blå luft lige efter.

Chisisi prøver at samle noget af Seterpenre blod op, men bliver påvirket af en slange ånd til at skære i sig selv.
Guderne kommer fri og Nephthys laver en portal til Mesthas-gård. Mange kommer igennem. Andre når ikke at trække sig tilbage. Må
Talak og Meni kommer igennem portalen og bliver ved gården. Intef og Chisisi vender tilbage igennem portalen for at redde Heq-Ka der ved at blive dræbt af en kæmpeslange.
Imellem har Seterpenre vist sig og lukker portalen.

Sammen med ulveskifteren Raieth flygter Chisisi, Intef og Heq-Ka væk fra salen hvor guderne var fanget. De dykket tilbage i de dybe tunneler under Sets tempel.Iat-Aah finder dem og leder dem ud af tunnelerne. På vejen ud finderIat-Aah sit hjerte iblandt tusinde krukker.Intef og Chissisi tager også krukker med sig. En lang rejse imod Mesthas-gård begynder. Iat-Aah tager afsked med dem halvvejs til gården, men der fra er rejsen mindre farlig.

De kommer frem til gården hvor Meni har våget over Horus dødende krop.

Kapitel 5 (Arm og fallos)

Guderne er befriet og den gode nyhed spreder sig som en steppeild. Osiris Liga og styrkerne fra Nedre-Khem bliver grebet af kampgejst.

Større kampe finder sted i området omkring byen Kurna der ligge på grænsen imellem de to riget.

Mesthas gård prøver Isis og Nephthys at redde Horus. Da de ikke for fremskridt i deres sag. Begynder de sammen med Isis lærlinge Heq-Ka, Hemetre og Ua at lave Mesthas gård om til et hæjmagisk sted. De Hidkalder Osiris Ka fra Duaten og får viden om lives gåde. Kort tid efter bliver kosmos trukket ned over området. Ra og Aah står konstant på himmelen.

Intef og Meni står vagt ved gården. Heq-Ka hjælper med at styrke områdes magiske kraft. Chisisi bliver sat på distrahere Hemetre som Heq-Ka siger er uberegling. Uklar over dette komplot nedlægger Intef Hemetre og en Ulvekvinde ved navn Kemat.

Osiris børn og Isis døtre kommer til gården. Er iblandt Kebhut og Nebetah. De sender tusinde fugle ud i Khem.

Da der er gået næsten to månender siden de kom til gården igen, hidkalder Isis og Nephthys karakterene til kælederen under Mesthas gård. De fortæller at de vil genoplive Osiris ved at lave et stort ritual. For at de skal kunne lykkes skal de bruge Osiris kropdele der enden er forsvundet eller er i fjendens varetægt.

Gudinder beder dem om at rejse til byen Nekebt for at handle med et Bubasti ved navn Nurieth der har Osiris højre arm. Gudinderne ønsker også de skal rejse til Abu hvor fuglene som Osiris børn og Isis døtre har sendt ud har set at Osiris fallos er.

(+7 xp)

View
Lives Gåde - akt 1: Mørket Kommer - Kapitel 4 (Templet af guld og slanger)
Sjette spillegang

Der er en uge til at mødet på Mesthas gård skal finde sted. I den uge får de snakket med forskellige skikkelser. Især Intef mænger sig.

Mødet oprender og det finder sted i Mesthas gårds kælder.
Meget bliver sagt, men grundlæggende skal skal de samlede befrie Isis, Nephthys og Horus fra deres fangeskab i Set’s tempel. Wepwapet fortæller om shinxens profeti/gåde. “En gud er ved at dø da hans ka er ved at forlade hans krop. En guder beriger den dødende gud med Ba. En gud holder Apopis yngel væk. Tre er guderne i verden og tre er guderne i en anden verden. Kun ved andres hjælp vil de blive frie i verden. Fri fra den mørke Guds tempel”.

Kebhut fortæller om Anti og Wip-Isis forræderi. Om hvordan Anti allerede for flere århundrede år siden havde plaseret tegn på Osiris sagrofag så han en dag når Set ville det ikke kunne slippe fri.

Iat-Aah af slangefolket vil vise vej ind i tempelts indre. Iat ved ikke hvor guderne er i templet, men kender tunnelerne under templet.
Når angrebs styrken er trængt ind i templet ved morgengry vil den dele sig op efter noget tid for at have en bedre mulighed for at finde guderne. Når guderne er fundet skal de væk.
Der er ingen direkte flygt plan.

Wepwapet fortæller også at Tuaten er farlig og kan ikke bruges til at angribe og trække sug tilbage.

Krigsflokkene rejser til Den Lysende Falks Helligdom en lille dags rejse væk fra Mesthas gård. Derfra rejser de med månebro til Den Helbredende Morgens Helligdom der ligger små 2 dagsrejse nord for Sets tempel.
Nær helligdommen lavet bubastierne et skyggeritual på krigsflokkende, så de er skjulte når de står stille i en skygge.

Iat-Aah finder den magisk skjulte indgangen til de gamle minetunneler under Set’s tempel. Heb-Ka nedbryder de magiske værn der er ved indgangen.

Krigsflokkende går af mørke tunneler og splitter op. Iat-Aah holder samling på alle via sin mentale kommunikation evne.

Heb-Ka bruger magi så han kan se i total mørke og han føre karaktererne igennem mange kilometers lange tunneler.
På deres rejser støder de på bleje væsener der lever i tunnelerne. De dræber nogle af dem.
De møder også en skifterflok som de nært er ved at komme i kamp med ved en fejltagelse.
Senere møder de Sets soldater i tunnelerne nær selve templet. Meni og Intef udgøre det primære frontale angreb. Fjenden er magtfulde, men bliver til sidst nedkæmpet efter meget blod er blevet spildt. Talak helbredet de sårede med Hathors livskraft. Iat-Aah fortæller at Gudernes fængsel er fundet og at Wepwapet folk har fanget en af Sets højpræster hvis blod skal bruges til at befrie guderne. Iat-Aah fortæller at mange af de andre flokke er opdaget. Karaktererne er kommet til selve Sets tempel og ser Sets tronsal, men beslutter sig for at trække sig tilbage til tunnelerne.

(+4 XP)

View
Lives Gåde - akt 1: Mørket Kommer - Kapitel 3 (Børnenes forræderi) / Kapitel 4 (Templet af guld og slanger)
Femte spillegang

Tjenu. Mehit kalder byens råd sammen for at tage sig af truslen der nærmer sig byen. Ulvefolket bliver tilbage sammen med nogle af løvefolket for at beskytte byens helligdom. Resten af byen vil rejse væk og imod Horus hær ved grænsen til Nedre-Khem. Meni får flyttet sin far Anhurs jordiskerester.

Sammen med IsiIsis (Eset)s, Nephthys, Wadjet, Sobek, Bubasties, Ulvefolket m.f. flygter karaktererne til den magiske ø Kimi hvor de får logi af øens troldmænd.
Sobek rejser til Den Store Sø for at samle krokodillefolket imod Set. Inden da taler han til Talak om hvad Nilens Vogter skal gøre. Talak skal sende de af krokodillefolket han møder på sin vej til Sobek og Talak skal ofre ved Nilens bredder så krigsguden kan lugte ofrets blod.
Kattefolket går i skjul og afventer Khepriernes råd.
Ulvefolket vil føre kri, men venter på Zawtys samlende ordre.
Isis kontakter Horus som er ved at samle en hær af mennesker fra Nedre-Khem.
Chisisi giver en kop blod til troldmanden Thanu for til gengæld at få udleveret en død frøfe.
Meni får med hjælp fra Talak begravet hans far igen i en hule på Kimi.
Isis bringer nyt når hun vendertilbage fra sine daglige rejser. Nedre-Khem er relativt stabilt, men øvre-Khem er i krig med sig selv da forskellige lokale kræfter sætter ind imod Apopis yngel. Heriblandt Menu og Bakhur. De to tvillinge ældste af løvefolket. Opservationer fortæller at Set har sendt Osiris sagrofag ned af Nilen. På bredderne følger Set’s folk sagrofagen.

En aften ved et bål på en fremskudt klippe fortæller Isis om Set og hvad der gjort ham til det han er. Om Sets jalousi over for hans bror Osiris som Ra ønskede skulle herske og ikke ham. Om hvordan Set blev forvist for verden for aldrig at skulle vende tilbage efter han havde trukket på Apopis krafter.

Krokodillefolket henter sagrofagen ind til Nilens bred med ofre og Isis begynder at bryde sejlet sammen Nephthys og Heb-Ka. Osiris bryder fri af sagrofagen og begynder at brænde af Ra lys. Himmelen bliver dækket af tungetordenskyer og Set viser sig. Han slår Isis og Nephthys i jorden. Nedkæmper dem der kommer i nærkamp med ham samtidig med at dem der beskuer han bliver ramt af lyst til at tjene ham. Han dræber der efter Osiris ved at rive ham i 12 stykker. Horus vil hævne sin far, men bliver besejret af Set, ved til sidst at få hevet sit ene øje ud. Set gør det klart han vil ødelægge Ra’s plan for Khems fremtid. Triumferende holder Set, Isis og Osiris, søns øje i luften.
Fortvivlet, nedbrydt og opgivende trække Osiris Liga sig fra slagmarken. Nogen gør det klart at Tuaten er i oprør og er et meget farligt sted at være. De døde fra Duaten er i stor stil ved at komme ind i verden. Hvad årsagen til dette er uklart.

Kapitel 3 (Templet af Guld og Slanger)
Ulvefolk, Kattefolk og andre flygter væk og slår lejet en dags rejse fra stedet hvor Osiris blev myrdet. Heb-Ka fortæller om den gåde/profeti som sphinxen i Helligddommen af Den Anden Nat viste om. Der bliver tænkt over hvad af gået som er opfyldelt og hvad der ikke er. Ingen ved hvad der menes med Falkeflokken. Meni vil have sit sværd igen som han har mistet ved slaget imod Set. De finder ud af at en af ulvefolket har “fundet” det. De rejser alligevel tilbage til slagmarken for at se hvad der er sket. De møder en af Ulvefolket der siger de ikke skal rejse ind på slagmarken hvor intet planteliv er levende længere og fordi de døde går igen der. Døde som er fulde af angst.
De tager Talak båd til Kimi hvor Intef får overbevist troldmændene om at de godt må blive på øen.
Meni opsøger sin mor Mehit, der fortæller at Wepwapet har indkaldt til et hemmelig møde på storbonden Mesthas gård. Meni informere de andre og de tager sammen til mødet.

På gården møde de Sahure. Intefs “far”. De møder også mange andre for Osiris liga. Heriblandt Wepwapet, Kebhut, Nebetah. Om en 8-9 dage vil møde begynder der skal afgøre Khems fremtid.

(+7 XP)

View
Lives Gåde - akt 1: Mørket Kommer - kapitel 2: Osiris Liga (Forsat) / Kapitel 3 (Børnenes forræderi)
Fjerde spillegang

Meni, Intef og Chisisi bevæger sig igen ind i tusmørkeriget i Tuaten. Der får de sneget sig langt ind i riget. Forbi skarabæ-væsener og hen til Har-shaf-Apeps hule. Hule er skallen af et kæmpe skarabæ lignende væsen der er halvt dækket af sand. Fra skallens indre kan man se et grønviolet lys. Hulen er beskyttet af et energi skjold som skader Intef da han træder igennem, men som holder de onde ånder ude. I hulen møder de Har-shaf-Apep. En bubasti der ved meget. Han siger han vil få en af Khaprierne til at komme til mødet i Abydos og han velsigner dem med Aahs kraft. Han fortæller at guden med det mærkelige dyreansigt hedder Nubt, men han siger endeligt et andet navn.
De forlader tusmørkeriget skarpt forfulgt af skarabævæsenerne. På den anden side, helbreder Talak dem med Hathors-berørelse.

De beslutter sig for at rejse til Abydos og fortælle at både Sobek af krokodillefolket og en repræsentant fra Khaprierne vil komme til mødet. På vejen hjem ligger Talaks flåde til i en by hvor en af de døde går igen som et spøgelse.
En gravid kvinde ved navn Uwepe, er blevet myrdet af sin mand New, da hun har været ham “utro”. Kvinden går hver aften ned til Nilen for at vaske sit døde foster. Chisisi for overtalt kvinden om at hun skal finde fred. Han lover at bringe fosteret til Isis.

De ankommer til Abydos hvor de fortæller at de har gjort hvad der er ønsket af dem.

Få uger efter begynder mødet. Utallige skikkelser kommer til byen der er beskyt af magtfuld magi. Historier fortæller at slangeguden Wadjet arbejder for den fremmede gud. Mord er blevet begået på andre skiftere som man formoder slangefolket står bag. Osiris vil sende folk afsted til Buto for at konfrontere Wadjet.

Edderkopefolket kommer ikke og Selk, den ældste af det folk, har ikke givet en lyd fra sig. Tegn viser edderkoppefolket arbejdet for fjenden. (Se opdatering af karaktere) Alle fraktioner sværger troskab til Osiris liga og til at stå sammen imod Skorpion Kongen da det ikke er nok at lade høvdingene tage sig af fjenden.

Kapitel 3: Børnenes Forræderi

Der går 4 måneder efter mødet der skiftede Osiris Liga. Imellemtiden…(se player secret)

En dag, 4 månender efter stiftelsen af Osiris Liga, kommer et stort følge til byen. Remut, Pwe-Geb, Kebhut, Mafdet, In-Ra og hans følge. De har bragt gudinde Wadjeh med sig for at stille hende for Osiris dom. Mange er samlet i Abydos tronsal for at høre dommen. Under høringen beskylder en af Ulvefolket Wadjeh for at være lugte af Apopis gift. Wadjet fortæller at hendes folk har dræbt andre skiftere fordi det er slangefolkets pligt at rense ud i dem der ikke gør deres opgave. Wadjeh erkender at flere af hendes folk er faldet for Apopis korruption. Mødet slutter med at Wadjet vil rådspørge sig med Ra og Aah. Hvad Ra og Aah siger vil afgøre hvad hun vil sige næste aften.
Wadjet bliver ført til samme kammer hvor slangen Opi er. Kammeret er bevogtet af en flok af Ulvefolket. Der bliver slået alarm da der bliver observeret slangefolket i mørket. 2 ekstra flokke af løvefolk og Ulvefolket kommer hurtigt for at sikre Wadjet. Faren forsvinder.

Næste aften begynder det at trække op til storm. Mødet skal finde sted en time efter solnedgang. Mange er på vej til Abydos tempel da stormen bliver til voldsomt tordenvejr. Da folk kommer til tronsalen kan alle mærke der er noget galt. Der mangler tjenere m.f. Isis og Nephthys der har været på erner i løbet af dagen fornemmer noget er galt. Da mange er kommet til tronsalen, kommer en af Osiris Børn frem bag tronstolen. Han hedder Anti og har været i hoffet længe. Han erklære at en ny gud hersker nu og at alle skal knæle for ham. Slanger begynder at peeple frem fra bag tronen. 6 skikkelser kommer til syne. De fleste af dem er smukke og klædt rigt med masser af guldsmykker. En sidste skikkelse viser sig. En magtfuld skikkelse hvis udstråling overgår selv Osirises. Guden med det ukendte dyrehoved.

Den fremmede gud der kalder sig Set for mange til at flygte og andre til at angribe. Andre overgiver sig ved at begynde at skære deres hjerter ud. Mange dør, men Isis får beordrede mange væk fra Abydos. På ryggen af Sobek leder Isis og Nephthys folket væk fra byen. På ryggen af krokodille, slangefolket og Talaks skibe når de til Tjenu. I det fjerne kan man se tordenvejret over Abydos.

(+7 XP)

View
Lives Gåde - akt 1: Mørket Kommer - kapitel 2: Osiris Liga (Forsat)
Tredje spillegang

De rejser afsted fra Abydos ned af Nilen imod Nedre Khem. Ende målet er Den Store Sø hvor Sobek holder til og Merimda hvor Chisisi og hans søster bor.

På deres rejse kommer de forbi Tjenu hvor Intef for viden som kæmpe-skorpionen der er fanget der og Meni mødes med Aai-hut af ulvefolket og får sendt bud til Luny om at høvdingen Anka-Hebe
skal komme til Osiris hof om 3 fuld måner for at deltage i mødet der.

Meni drikker 2 gange af krukken som Heb-Ka har. Intef og Chissi drikker 1 gang af den. Senere drikker Talak også en gang af den. Krukkens væske giver dem styrke som en okse, men drikker fylder også deres hjerte med kærlighed og had.

De forsætter deres rejse. De kommer til en by der er brændt ned og er blevet angrebet af en kæmpe-skorpion. Høvdingen har brændt sig selv efter han øjensynligt har stået bag brændende. Det lykkes de lokale at dræbe kæmpe-skorpionen.
De opfordrer de overlevende lokale til at søge til andre byer. Heriblandt Merimda.

Kort tid efter kommer de til øen Chimmi som Intef gerne vil opsøge for at skaffe våben imod nattens væsener. På øen er der små frøvæsener der gemmer sig ved deres tilstedeværelse. En troldmand fra øen antaster dem og siger han ikke kan hjælpe dem og at de skal rejse væk fra øen, men at det var gudernes vilje at de kunne finde øen.

De forsætter deres rejse ned af en af Nilens bifloder og kommer til Den Store Sø. De lokale byder dem godt imøde. Hira, Vogter af Søen og Ra-en-ka af Krokodillefolket, antaster dem og sørger for at de kan få et møde med Shu-Sat. Højpræstinde af Sobek. Shu-Sat kommer til dem ved en ø der ligger nogle kilometer ude i søen. Hun udsætter dem for et ritual, så de bliver testet for om de er rene i hjertet og for at give dem adgang til drømme. De bader, smør sig ind i mudder og ligger ved øens bred natten over efter instrukser for Shu-Sat. Alle pånær Chisisi drømmer en mere eller mindre komplet drøm om da Osiris, Isis, Nephthys og en ukendt gud blev skab ud af kosmos. En drøm om hvordan de bygge en gylden sol-båd som de rejse ind i Tuaten med for at bekæmpe Apopis. Ra selv sad i båden når de gjorde det. Senere i drømmen er det kun den fremmede gud der rejser ind i Tuaten og bliver mere og mere blodig når han vender tilbage. Til sidst forsvinder guderne fra drømmen og skorpioner kommer frem under sten. Samtidig med at Apopis vrider sig i verdens skygge.

Shu-Sat kommer til dem og siger de er fundet rene og at Sobek vil komme til Abydos.

Nu rejser de til Merimda, først via båd og der efter over land. De kommer forbi Osiris Tempel der ligger i udkanden af Nil deltaget. Der bliver de taget godt imod.

Dagen efter kommer de til Merimda hvor de opsøger Necra. Chisisis søster. Der bliver der udvekslet hemmeligheder. Hun fortæller at de skal rejse til en wadi 3 dage op af Nilen. For enden af den wadi ligger en lille by. Nær den by bor en af Kheprierne. En af bubastiernes ældste ved navn Har-shaf-Apep.

De kommer til byen for enden af wadien. Beboer er frygtfulde, men viser dem i retningen af det sted Har-shaf-Apep holder til. Da de rejser ud til området ser Intef tegn på sten og visnepalmer. Skarabæ tegn. Lige pludselig træder de ind i Tuaten (Åndeverdenen) der ligger i mørke. Der bliver de angrebet af menneskestore skarabæ lignende væsener. De må trække sig tilbage ud af Tuaten.
De finder en bubasti der hedder Pisem. Pisem fortæller at hvis de vil komme helt frem til Har-shaf-Apep tilholdsted inde i Tuaten, så skal de snige sig forbi de onde ånder der er der inde. Det siger han tilgengæld for at hans søster Zi kan komme til at møde Chisisi.

De rejser ind i Tuaten igen og denne gange sniger de sig. De bliver dog opdaget og må trække sig ud af Tuaten igen.

(+4xp)

View
Lives Gåde - akt 1: Mørket Kommer - kapitel 1: Slangeøjne (Forsat) / kapitel 2: Osiris Liga
Anden spillegang

Festen forsætter hos høvding He-Kebt. Der bliver snakket, drukket og festet.
På et tidspunkt vil høvdingen have afklaret hvem der har været den bedste jager og om hvem der skal ligge med hans førstehustru Nurda.
Meni og Talak bliver udvalgte og skal finde ud af hvem der er vinder. Det bliver til brydekamp som Talak vinder ved næsten at klemme livet ud af Meni. Chisissi laver et ritual på Meni, så Talak hurtigt kommer sig.

Rygter til festen er fx. at Høvdingerne Ethomet af Nekheb og Meratho af Nekhen har tilsluttet sig skorpionen. Et andet rygte siger også at høvding Anka-Hebe af Luny vil samle en hær til at modstå Skorpionen.

Festen forsætter. Nunetwapets dansere danser for festdeltagerne og der bliver yderlige snakket, men He-Kebt har endnu ikke taget huld på forhandlingerne om Øvre-Khems fremtid. Folk begynder at ligge sig til at sove.

Nattens søvn bliver afbrudt, da en kæmpe kobra angriber Meni imens han sover. Kamp bryder ud.
Slavehandlen Nunetwapets prøver at dræbe høvdingen, men bliver nedkæmpet og kobraen dør også. Da kampen lige er stoppe åbner høvdingegårdens port og Kulka og adskillige kriger kommer ind i gården. Som forledt af mørkmagi angriber de deres høvding og hans gæster. He-kebt bliver dræbt og flere af hans nærmeste. Da krigerne er ved at være nedkæmpet kommer en ukendt skikkelse ind i gården. Skikkelsen er smurt ind i mudder og sort slam fra Nilen. Over hans skulder har han en kæmpe Nilkrokodille og hans øjne er slangeøjne.
Den ukendt person vil være en del af festen samtidig med han håner guderne. Talaks kone Nehanda transformere sig om til et kæmpe krokodillevæsen og bider skikkelsen næsten midt over og smider den over i et hjørne i gården. Inden Nehanda kan nå at gøre det helt af med skikkelsen, transformere den sig også. Den fremmede tager skikkelse som en 10m lang kobra der bevæger sig med lynets hast. Nehanda bliver dræbt af cobra på et splitsekund, Hep-Ka skyder magi efter den og så forsvinder den ud lynhurtigt ud af gårdporten med et højt væs.

Alle er i chock, såret eller udmattede. Alle på nær Intef der har sovet på Kebhuts båd.

Ra rejser sig på himmelen og landet bliver lyst op.

Intef begynder en undersøgelse af hvor den fremmede som Chisissi mener hedder Meretseger er blevet af.

Han finder den ude i slangehulen hvor guldstatuen af den fremme gud blev fundet. Han bringer nyheden til de andre som tager ud til hulen og dræber denne Meretseger med ild og magi.

He-Kebts søn Hori overtager magten i byen og erklære at hans by vil hjælpe imod Skorpion Kongen.

Næste aften siger Kebhut at de hurtigt må rejse til Osiris og fortælle ham om hvad der er sket.

Kapitel 2: Osiris Liga

På tilbage rejsen finder de ud af at, byen Tjenu har været under angreb og at høvdingen/guden Mehit er blevet dræbt. Tjenu er i sorg og Meni opsøger sin mor Mehat der stadig lever, men er forgiftet.

Ved videre undersøgelser finder de ud af at, dem der har dræbt høvdingen var 3 skikkelser der var dækket af slangeskæl. En af dem havde omformet sig til en kæmpe kobra. Under kampen med Mehit, Mehat og deres vagter, bliver en af attentatmændene dræbt og taget som trofæ af ulvefolket. Under attentat havde flere kæmpe skorpioner angrebet byen. En af dem blev fanget og holdt i live.

Meni mødes med byens øverste for at cementere hans status m.m.. Mehat vil lede byen fra sit sygeleje ind til den dag Meni er klar til at tage over. Mehat vil få løvefolket til at slutte sig op om Osiris imod truslen der rejser sig i landet. Meni får overdraget sin far Himmelkrone efter høvdingen er sendt vidre til efterlivet.

De ankommer til Abydos hvor Isis og Osiris tager imod dem.
Osiris befaler dem at tage til Chisisis og Talaks bagland. Der skal de tale med katte og krokodillefolket for at få dem til at komme til Abydos. Osiris vil lave en alliance med dem. En alliance der skal bekæmpe og modstå Skorpion Kongen og Apopis.

Heb-Ka opsøger Isis og Nephthys i Abydos dødeby. Isis giver ham en krukke med blod og urter. Blod der skal styrke dem på deres rejse.

(+7xp)

View
Lives Gåde - akt 1: Mørket Kommer - kapitel 1: Slangeøjne
Første spillegang

Høvdingen He-Kebt afholder en fest i hans by der ligger ca. 50km nord fra Tjenu. (By 11 på Khem kortet.)

Osiris loyale krafter flokkes om høvdingens by af forskellige grunde.
Det større opbud af prominente person skaber masser af liv i byen. Der bliver handlet og generelt snakket med lokalbefolkningen. He-Kebt er kendt som en brutal høvding og i byens gader, hænger der flænset lig, men hverdagen forsætter trods en trykket stemning i byen.
Arvingen til Tjenu, Meni kommer først til høvdingens gård. Der næst Intef og Talak. Til sidst kommer Hep-Ka. Chisissi holder øje med høvdingen gård for noget tid.

He-Kept siger han har slået mange ihjel fordi nogen prøver at ødelægge hans magt. Folk der er blevet korrumperet af Apopis gift.

Hep-Ka ser magiske tegn på gården der skal beskytte imod det fremmede. Ånder, skifter, magi og andet. Mystikeren ser også at de fleste tegn er ødelagte med vilje.

He-Kebt invitere gæsterne med til at ofre til Horus og Osiris i byens tempel. Høvdingen ofre en elfenbenskniv.

Der efter invitere høvdingen til jagt. Den der kan jager det bedste bytte vil få lov at varme hans førstekone denne nat.
Meni nedlægger en gazelle imens resten af jagtholdet forsætter og i nogen tilfælde for dræbt en gazelle. Talak ser en gylden-gazelle han undlader at dræbe. Han jager i stedet en såret gazelle og falder i en slangehule. Han får kæmpet sig ud af hulen men med slangegift i blodet. Han helbreder sig selv med Hathors berøring.
Hep-Ka ser ind i hulen og ser at der er en guldstatue. Kan ikke se hvad den forstiller fra hans udsyn.
Dernæst for jagtholdet røget slangerne ud af hulen med oile og tørv. De ser hvad statuen ligner. Det er klart en fremmede Gud. Statuen er lavet afsolid guld og dens hoved er et fremmed dyr. Måske et monster fra det hensiddes. Den holder en mærkenligt stav i hånden der ender ud i samme monsterhoved.
Jagtholdet ser idolet som et ildevarsenene tegn. Især efter Chissisi har sluttet sig til jagtholdet. For Chissisi fortæller at en profet har fortalt at høvdingen er forgiftet af Apopis gift og at Apopis er vågnet fra dybet. Chissisi siger også at det er et væsen af natten der ejer idolet. Et væsen der kan lave sig om til en enorm cobra.
De skynder sig tilbage. Imens går solen ned.

Jagtholdet vender tilbage til Hep-Ka’s gård og festen begynder.

(+4XP)

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.