The Riddle of Life

Lives Gåde - akt 2: Amenti - Kapitel 7 (Lives Flod)

10 Spillegang

Karakteres Ba-ånd manifestere i Duaten hver for sig. De begynder at navigere sig igennem Duatens sjælestorm der er fuld af fare.
Til sidst møder de Anubis der kommer dem sejlende imøde.
Han fragtet dem til sit tempel nær bredden af Lives Flod.

Der møder de ulvefolk, forskellige døde og Mestha.
Karakterne op holder sig i Anubis temple i 20 år, hvor de lære at beherske hekau og får indsigt i deres nye natur som en af de udøende.

Isis besøger dem og sammen med ulvefolk får karakterene viden om hvad der sker i Khem. At Set har underlagt sig De To Riger og mange er flygtet fra Khem eller døde.
Der er stadig mange der kæmper imod, men håbet svinder.

Efter de 20 år i Anubis temple, rejser karakterne ud i Duaten for at finde Horus der skulle holde til i underverdenens udgave af Abydos. Byen skulle være belejret.

Karakterne samler 90 mænd på deres rejse imod Horus. Da de kommer til underverdenens Abydos, ser de byen er beskyttet af Ushabti falkemandsstatuer i hundredvis.
Der ud over er byen belejret af tusinde af vis af fortabte og fordrejet dødsånder.

(+7 XP)

Comments

larsrune larsrune

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.