The Riddle of Life

Lives Gåde - akt 1: Mørket Kommer - Kapitel 4 (Templet af guld og slanger) / Kapitel 5 (Arm og fallos)

Syvende spillegang

Karakterene bevæger sig tunneler og gange for at finde frem til gudernes fangeskab. De høre kampskrig og finder en kamp mellem Osiris Liga og Set folk. En kæmpe slange dræber i vildskab, men bliver dræbt af Chisisis lysende pil.

Efter kampen finder de frem til fængslet for guderne. Nephthys, Isis og Horus er fanget et lommerige der er fyldt med grotæske slangeåndet. Horus ligger for døden. Synet af lommeriget er skrækindjagende. Udover guderne er salen fyldt med skikkelser fra Osiris Liga.

Seterpenre, en af Set følge ligger staget på et bord og de mest indsigtsfulde af Osiris Liga begynder at bruge væsenets blod til at opløse gudernes fangeskab.
Imellemtiden er Sets styrker ved at samle sig om salen hvor guderne er fanget. Kort efter bryder kamp ud.

Kampen er voldsom og blodig. Der er mange døde på hver side. Seterpenre kommer fri af sin staget tilstand på en slangevæsen fra gudernes fangeskab kommer fri. Seterpenre forsvinder ud i den blå luft lige efter.

Chisisi prøver at samle noget af Seterpenre blod op, men bliver påvirket af en slange ånd til at skære i sig selv.
Guderne kommer fri og Nephthys laver en portal til Mesthas-gård. Mange kommer igennem. Andre når ikke at trække sig tilbage. Må
Talak og Meni kommer igennem portalen og bliver ved gården. Intef og Chisisi vender tilbage igennem portalen for at redde Heq-Ka der ved at blive dræbt af en kæmpeslange.
Imellem har Seterpenre vist sig og lukker portalen.

Sammen med ulveskifteren Raieth flygter Chisisi, Intef og Heq-Ka væk fra salen hvor guderne var fanget. De dykket tilbage i de dybe tunneler under Sets tempel.Iat-Aah finder dem og leder dem ud af tunnelerne. På vejen ud finderIat-Aah sit hjerte iblandt tusinde krukker.Intef og Chissisi tager også krukker med sig. En lang rejse imod Mesthas-gård begynder. Iat-Aah tager afsked med dem halvvejs til gården, men der fra er rejsen mindre farlig.

De kommer frem til gården hvor Meni har våget over Horus dødende krop.

Kapitel 5 (Arm og fallos)

Guderne er befriet og den gode nyhed spreder sig som en steppeild. Osiris Liga og styrkerne fra Nedre-Khem bliver grebet af kampgejst.

Større kampe finder sted i området omkring byen Kurna der ligge på grænsen imellem de to riget.

Mesthas gård prøver Isis og Nephthys at redde Horus. Da de ikke for fremskridt i deres sag. Begynder de sammen med Isis lærlinge Heq-Ka, Hemetre og Ua at lave Mesthas gård om til et hæjmagisk sted. De Hidkalder Osiris Ka fra Duaten og får viden om lives gåde. Kort tid efter bliver kosmos trukket ned over området. Ra og Aah står konstant på himmelen.

Intef og Meni står vagt ved gården. Heq-Ka hjælper med at styrke områdes magiske kraft. Chisisi bliver sat på distrahere Hemetre som Heq-Ka siger er uberegling. Uklar over dette komplot nedlægger Intef Hemetre og en Ulvekvinde ved navn Kemat.

Osiris børn og Isis døtre kommer til gården. Er iblandt Kebhut og Nebetah. De sender tusinde fugle ud i Khem.

Da der er gået næsten to månender siden de kom til gården igen, hidkalder Isis og Nephthys karakterene til kælederen under Mesthas gård. De fortæller at de vil genoplive Osiris ved at lave et stort ritual. For at de skal kunne lykkes skal de bruge Osiris kropdele der enden er forsvundet eller er i fjendens varetægt.

Gudinder beder dem om at rejse til byen Nekebt for at handle med et Bubasti ved navn Nurieth der har Osiris højre arm. Gudinderne ønsker også de skal rejse til Abu hvor fuglene som Osiris børn og Isis døtre har sendt ud har set at Osiris fallos er.

(+7 xp)

Comments

larsrune larsrune

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.