The Riddle of Life

Lives Gåde - akt 1: Mørket Kommer - Kapitel 4 (Templet af guld og slanger)

Sjette spillegang

Der er en uge til at mødet på Mesthas gård skal finde sted. I den uge får de snakket med forskellige skikkelser. Især Intef mænger sig.

Mødet oprender og det finder sted i Mesthas gårds kælder.
Meget bliver sagt, men grundlæggende skal skal de samlede befrie Isis, Nephthys og Horus fra deres fangeskab i Set’s tempel. Wepwapet fortæller om shinxens profeti/gåde. “En gud er ved at dø da hans ka er ved at forlade hans krop. En guder beriger den dødende gud med Ba. En gud holder Apopis yngel væk. Tre er guderne i verden og tre er guderne i en anden verden. Kun ved andres hjælp vil de blive frie i verden. Fri fra den mørke Guds tempel”.

Kebhut fortæller om Anti og Wip-Isis forræderi. Om hvordan Anti allerede for flere århundrede år siden havde plaseret tegn på Osiris sagrofag så han en dag når Set ville det ikke kunne slippe fri.

Iat-Aah af slangefolket vil vise vej ind i tempelts indre. Iat ved ikke hvor guderne er i templet, men kender tunnelerne under templet.
Når angrebs styrken er trængt ind i templet ved morgengry vil den dele sig op efter noget tid for at have en bedre mulighed for at finde guderne. Når guderne er fundet skal de væk.
Der er ingen direkte flygt plan.

Wepwapet fortæller også at Tuaten er farlig og kan ikke bruges til at angribe og trække sug tilbage.

Krigsflokkene rejser til Den Lysende Falks Helligdom en lille dags rejse væk fra Mesthas gård. Derfra rejser de med månebro til Den Helbredende Morgens Helligdom der ligger små 2 dagsrejse nord for Sets tempel.
Nær helligdommen lavet bubastierne et skyggeritual på krigsflokkende, så de er skjulte når de står stille i en skygge.

Iat-Aah finder den magisk skjulte indgangen til de gamle minetunneler under Set’s tempel. Heb-Ka nedbryder de magiske værn der er ved indgangen.

Krigsflokkende går af mørke tunneler og splitter op. Iat-Aah holder samling på alle via sin mentale kommunikation evne.

Heb-Ka bruger magi så han kan se i total mørke og han føre karaktererne igennem mange kilometers lange tunneler.
På deres rejser støder de på bleje væsener der lever i tunnelerne. De dræber nogle af dem.
De møder også en skifterflok som de nært er ved at komme i kamp med ved en fejltagelse.
Senere møder de Sets soldater i tunnelerne nær selve templet. Meni og Intef udgøre det primære frontale angreb. Fjenden er magtfulde, men bliver til sidst nedkæmpet efter meget blod er blevet spildt. Talak helbredet de sårede med Hathors livskraft. Iat-Aah fortæller at Gudernes fængsel er fundet og at Wepwapet folk har fanget en af Sets højpræster hvis blod skal bruges til at befrie guderne. Iat-Aah fortæller at mange af de andre flokke er opdaget. Karaktererne er kommet til selve Sets tempel og ser Sets tronsal, men beslutter sig for at trække sig tilbage til tunnelerne.

(+4 XP)

Comments

larsrune larsrune

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.