The Riddle of Life

16 spillegang. Akt 3 De Udødenes magt, Kapitel 11 Ras sande navn (forsat), Kapitel 12 Sin fars hævner.

16 spillegang.

Akt 3 De Udødenes magt

Kapitel 11 Ras sande navn
De sidste forberedelser bliver lavet inden kampen imod Skorpion Kongen. Landet bliver formet af magi af Talak og en af løve folket. Heq-Ka ser stjernes hemmeligheder. Intef indløser et løfte hos Hapi så Nilen går over sine bredder. I et sammen arbejde med løvefolket får Meni stillet de nubiske soldater op ved foden af helligdommen på mørkes tærskel. Chisisi får de døde til at undersøge landet og holde øje med fjenden.

Grøn ild bliver set på savannen og landet begynder at brænde. Om natten angriber Skorpion Kongen ud af ingen ting sammen med hans hær af ånder, deforme mennesker og andet af Isfrits yngel. Slaget bølger frem og tilbage. Til sidst slår Skorpion Kongen alene ned på helligdommens øverste punkt hvor Sekmet er. Sammen med nogle løvefolk for Intef holder Skopion Kongen tilbage for at dræbe Sekmet længe nok til at forstærkninger kan nå frem. Intef er død i mellemtiden, men med hjælp for de stående udødende og løvefolk bliver Skorpion Kongen dræbt. Resterne af hans hær går i opløsnings. Kort efter slaget forsvinder Skemet fra plateauet på helligdommen. Hendes rejse imod Ra er begyndt.

Kapitel 12 Sin fars hævner
Kort efter rejser de udødende til Abu. Der høre de rygter om at nogle ofre til Set i landet omkring Abu-øriget. De udødende opsøger steder hvor der har været ofret. De kommer til en by hvor en “høvding” har solgt sin by til Sets tjenere. Til sidst finder de dem der ofre tæt på Hapis hule ved Nilen. De ser Hemetre om givet af åndeslanger, andre magiker og en stor flok krigere. Skiftere ved Hapis hule skal til at forsvare Hapis hule imod fjenden.

(+10 XP)

Comments

larsrune larsrune

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.